Naar
boven

Deze online marketing quickwins leveren jouw snel meer winst op!

director-13

Wanneer je net zo lang “in het vak” zit als ik heb je zo ongeveer alles al wel gezien. Elke fout die je kunt maken op het gebied van online marketing heb ik óf zelf meegemaakt óf via één van mijn klanten. En elke mogelijkheid tot meer online omzet met eender welke website heb ik ook ervaren.

Letterlijk duizenden klanten hebben hier al van geprofiteerd.

Fouten die ervoor zorgen dat je website en/of online marketing niet maximaal rendeert en dus kansen die blijven liggen zijn vaak onder te verdelen in twee groepen:

  • Quickwins: het zogenaamde laaghangende fruit. Kansen die voor het grijpen liggen en weinig investering kosten qua tijd en/of geld. Hier geldt vaak ook de 80/20 regel. Met deze quickwins wordt vaak 80% van het uiteindelijke resultaat behaald;
  • (Langdurige) projecten: dit zijn de projecten die veel tijd en energie kosten en waar meestal pas na langere tijd de vruchten van te plukken zijn. Hiermee zeggen we niet dat deze overbodig zijn, alleen adviseren wij om te starten met de quickwins. Hierdoor realiseer je meteen al meer omzet en winst die je uiteindelijk ook in staat stellen om verder te groeien en te investeren in deze laatste groep van kansen (langdurigere projecten).

Quickwins dus!

Waar ik me de laatste jaren vooral op focus voor onze klanten zijn deze zogenaamde quickwins. Ik luister naar de ondernemer, stel een aantal specifieke vragen en bekijk hun website en webanalytics.

Door de jarenlange ervaring komt er bij mij dan automatisch allerlei concrete feedback, kritiek, ideeën, tips en adviezen naar boven. Hoewel dit proces bij mij ogenschijnlijk automatisch verloopt heeft dit voor de betreffende ondernemer vaak verstrekkende gevolgen.

Deze quickwins, zoals ik ze graag noem, doen namelijk exact wat ze beloven: ze garanderen snelle winst! Keer op keer krijg ik te horen dat het “geniale” ideeën zijn en achteraf krijg ik vaak snel te horen dat ze een grote positieve impact hebben op de winst van het bedrijf.

Zelf denk ik dan meestal: maar zo geniaal was dat toch niet? Maar daar schuilt nu juist de kracht. Mijn praktische adviezen, gestoeld op ruim 15 jaar ervaring, resulteren in eenvoudig door te voeren adviezen die direct voor meer omzet en winst zorgen.

Eerlijk advies want: eerlijkheid duurt het langst

Iets wat ondernemers ook altijd waarderen is mijn eerlijkheid.  Ik zeg gewoon waar het op staat. Ik wind er geen doekjes om: als ik iets niet goed vind hoor je het van me (en leg ik ook uit waarom). We zouden er allebei niets aan hebben als ik je maar iets op de mouw speld. Ik wil dat jij meer winst gaat maken. Want, in alle eerlijkheid: als jij meer winst gaat maken is de kans groot dat jij een tevreden klant van mij blijft.

Blijkbaar is eerlijkheid iets wat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. Ik geef namelijk advies alsof we al jaren de beste vrienden zijn. Van ondernemers krijg ik dan te horen dat ze dit niet hadden verwacht (en dat ze het uiteraard enorm weten te waarderen).

Gaat ook jouw bedrijf van deze quickwins profiteren?

Hoewel ik al op regelmatige basis dergelijke adviezen geef heb ik er nooit een concrete dienst/oplossing voor ontwikkeld. Tot nu welteverstaan. Vanaf nu kun je eenvoudig een uitgebreid rapport met mijn quickwins ontvangen.

Het enige wat je hoeft te doen is op deze link klikken om deze dienst direct te bestellen

(let op, voor de maand november heb ik nog slechts 5 3 plaatsen)

Hoe gaat dit “quickwin-proces” exact in zijn werk?

Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen:

  1. Telefonisch kennismakingsgesprek
  2. Ontwikkelen van het quickwinrapport
  3. Telefonische toelichting op het quickrapport

1: Telefonisch kennismakingsgesprek

Allereerst zal er een telefonisch (of indien gewenst via Skype/Google Hangout) kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het doel van dit gesprek is dat ik jouw bedrijf beter leer kennen, ontdek in welke fase jouw bedrijf zich bevindt, welke resources er zijn en waar op dit moment de grootste behoefte ligt.

Deze informatie, plus toegang tot webanalytics (bij voorkeur Google Analytics), stelt mij in staat om verder te gaan met de tweede stap: het ontdekken/bedenken van de quickwins.

2: Ontwikkelen van het praktische quickwinrapport

De vorige stap zorgt ervoor dat ik in deze fase alles kan gaan analyseren en op basis daarvan een uitgebreid en bovenal praktisch adviesrapport kan opstellen. Dit adviesrapport zit dus boordevol praktische quickwins.

Deze quickwins voldoen altijd aan een aantal belangrijke voorwaarden: ze zijn zonder een (grote) investering door te voeren, kosten zeer weinig tijd (vaak binnen een paar dagen te verwezenlijken) én leveren resultaat (meer omzet en meer winst).

3: Toelichting op het rapport

Mijn adviezen zijn altijd erg praktisch van aard. Soms misschien zo praktisch dat de achterliggende gedachte niet helemaal duidelijk is. Daarom licht ik persoonlijk het adviesrapport toe middels een telefoongesprek, Skype/Google Hangout sessie of bij ons op kantoor.

Tijdens dit gesprek doorlopen we alle quickwins en kun je me vragen stellen indien er nog onduidelijkheden zijn.

Doorlooptijd

Quickwins zijn adviezen die snel resultaat opleveren. Ik ben dus ook van mening dat het ontvangen van deze quickwins ook niet lang mag duren. Vandaar dat we een doorlooptijd hanteren van slechts 1 week!

Vanaf het moment dat je deze dienst afneemt bij ons tot het opleveren van het rapport met praktische quickwins zit dus maximaal 1 week.

Dit is tevens één van de redenen, plus het feit dat ik niet meer tijd heb op dit moment, dat ik slechts 1 quickwinrapport aanneem per week.

Door wie wordt het quickwinrapport ontwikkeld?

Het kennismakingsgesprek, het bedenken van de quickwins/adviezen en de toelichting op het rapport vinden allemaal plaats door mij persoonlijk (Karel).

Welke onderdelen komen aan bod?

Een veelgestelde vraag is welke quickwins men kan verwachten. Dit is vooraf lastig te zeggen. De quickwins voldoen in ieder geval altijd aan de volgende criteria:

  • van toepassing op de (online) marketing (waaronder bijvoorbeeld: de website, social media accounts, conversie optimalisatie, advertentiestrategie, landingspagina’s, webanalytics, …)
  • door te voeren zonder grote investering (tijdens het eerste gesprek zal ik ook achterhalen welk budget er eventueel beschikbaar is, hierop zullen de quickwins afgestemd worden)
  • snel toepasbaar (vaak binnen een aantal dagen door te voeren)
  • leveren snel resultaat!

Wat mag ik hiervoor betalen?

De meeste quickwins die je ontvangt zullen elk op zichzelf vaak duizenden euro’s per jaar aan extra winst opleveren. De combinatie van de verschillende quickwins betekent op lange termijn vele tienduizenden euro’s extra winst.

Toch vraag ik voor deze dienst geen tienduizenden euro’s, zelfs geen duizenden euro’s. Ik zal je eerlijk zeggen waarom: het kost mij geen weken om deze quickwins voor jouw bedrijf te bedenken. Daarnaast vind ik het ook ontzettend leuk om dit te doen waardoor het voor mij ook minder op werken lijkt.

Je betaalt me voor deze dienst dan ook slechts éénmalig €1850,-.

Garantie: alleen tevreden klanten die meer winst gaan maken

Uiteindelijk ga ik alleen voor tevreden klanten die meer winst gaan maken. Want dat is de belofte: quickwins. Indien jij dus het gevoel hebt dat het quickwinrapport voor jou van onvoldoende waarde is plannen we een tweede persoonlijk gesprek in. Tijdens dit gesprek ga ik jou overtuigen van de quickwins en geef ik je eventueel extra handvatten.

Samen gaan we er dan voor zorgen dat de quickwins ook daadwerkelijk meer winst gaan opleveren!

Hoe bestellen?

Op dit moment heb ik voor november nog slechts ruimte voor het aannemen van 5 2 quickwinrapporten. Voor december zijn er nog 4 plaatsen over. De verwerking vindt plaats in volgorde van bestellen.

Bestellen kan via deze link.

Indien je nog vragen hebt kun je het onderstaande formulier gebruiken:

Meer informatie over het quickwinrapport? Contacteer ons.