Is Jouw Bedrijf Klaar Voor Het KGOM Succesmodel?

Waarom Dit Model Jouw Bedrijf Laat Groeien Met Online Marketing...

De meeste bedrijven "doen maar wat" op het gebied van online marketing.

Ad hoc worden er kanalen ingezet. Of worden campagnes weer uitgezet omdat ze "niet renderen".

Het lijkt wel eigen aan online marketing: alles verandert zo snel dat een plan maken onbegonnen werk lijkt.

Maar dat is natuurlijk je reinste onzin. Zonder een plan en gedegen strategie zal er nooit het maximale uit online marketing worden gehaald. Met het gevolg dat bedrijfsdoelstellingen ook nooit gehaald (kunnen) worden.

Het KGOM Succesmodel lost beide problemen op: middels een 180-dagenplan zorgen we dat bedrijfsdoelstellingen behaald worden én er voldoende flexibiliteit overblijft om snel in te kunnen springen op nieuwe veranderingen.

Daarnaast werken wij volgens het laaghangend fruit principe: oftewel, bij elk plan zorgen we dat we alleen die dingen gaan doen die ook daadwerkelijk voor de meeste omzet en winst zullen zorgen.

Zo behaalt jouw bedrijf de maximale ROI op het beschikbare budget!

AUDIT


In de Audit fase analyseren we jouw bedrijf op alle onderdelen die van invloed kunnen zijn op het behalen van online succes.

Er wordt uitgebreid gekeken naar de bestaande website, we werken samen om de customer journey in kaart te brengen en we analyseren alle beschikbare data (huidige klantendatabase, Google Analytics, etc.)

Daarnaast vindt er een uitgebreid gesprek plaats (of meerdere wanneer dit nodig/gezellig is). Hierin gaan we dieper in op de bedrijfsdoelstellingen, bedrijfscultuur etc.

Doel is om een compleet beeld te krijgen van de huidige status, beschikbare resources en de bedrijfsdoelstellingen.

PLAN


Op basis van de audit zal er een uitgebreid plan voor de komende 6 maanden worden ontwikkeld.

Dit plan omvat alles wat er nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te behalen in relatie tot de online marketing.

Denk bijvoorbeeld aan specifieke advertising campagnes, een social media strategie en een SEO-actieplan.

Dit gehele plan wordt opgezet rond de customer journey, in dit geval volgens het See, Think, Do, Care model van Google.

Tenslotte worden er doelstellingen en bijbehorende KPI's opgesteld. Deze worden in een overzichtelijk dashboard gegoten zodat we een duidelijk zicht op de voortgang hebben.

EXECUTE


De uitvoering staat in dienst van de doelstellingen die behaald moeten worden. Omdat deze vooraf zijn bepaald, tijdens de uitgebreide audit en de planfase is de succesrate maximaal. De uitvoering omvat bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

 • Adwordscampagnes optimaliseren
 • Contentontwikkeling
 • A/B testen voor meer conversies
 • Social Media campagnes
 • E-mailmarketingcampagnes uitgerold  

Uiteraard is bovenstaande slechts ter voorbeeld, en zijn er legio mogelijkheden op het gebied van online marketing die toegepast kunnen worden. Welke dit exact zijn wordt afgestemd op de resources en de doelstellingen. 

Bewezen Vakmanschap sinds 2006

Gestart in 2006, letterlijk vanaf de zolderkamer. Gaandeweg doorgegroeid naar een team van ruim 14 vakidioten die er elke dag alles aan doen om klanten online succesvol te laten zijn.  

Met in de loop der jaren ruim 350 bureauklanten, meer dan 1700 online cursisten, maandelijks ruim 50.000 bezoekers naar onze online marketing blog en ruim 30.000 nieuwsbrieflezers is KG Online Marketing een begrip in Nederland en België.  

Voor jou betekent dit dat je te maken hebt met professionals die zich inmiddels hebben bewezen. Geen cowboys. Maar hardwerkende vakidioten die door de jarenlange ervaring weten hoe jouw bedrijf maximaal online presteert.

Snel Online Succes? Vraag vandaag nog onze Audit & Plan fase aan!

We starten altijd met de audit en plan fase. Sterker nog, wanneer iemand ons vraagt om meteen te starten met execute wijzen wij dit vriendelijk af.  

Met de ervaring die wij hebben opgebouwd weten we inmiddels dat execute weinig zal opleveren (sterker nog, waarschijnlijk verlieslatend zal zijn) indien hier géén gedegen plan achter zit. 

Onze audit en plan fase bestaat uit de volgende onderdelen: 

AUDIT

Website

De huidige website zal grondig geanalyseerd worden op onder andere de volgende onderdelen:

 • SEO vriendelijkheid
 • Snelheid
 • Gebruiksvriendelijkheid / Conversie
 • Geschiktheid voor mobiele devices
 • Techniek
 • Content
 • Toekomstige websiteupdates/plannen

Doelgroep

Het hart van ons model draait om de customer journey. Welke reis legt jouw bezoeker af om uiteindelijk ook echt klant te worden? Dat proces gaan we samen met jou, middels een gele-briefjes-sessie, in kaart brengen. De ervaring leert dat dit altijd heel erg interessante meetings worden met ontzettend veel eye-openers. Deze sessie vindt plaats bij ons in Deventer óf bij jouw bedrijf op locatie.

Data

Zeker wanneer jouw bedrijf al even bestaat heb vaak al ontzettend veel data verzameld.  

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de bestaande klantendatabase waar vaak nog ontzettend veel potentie in zit  

Andere zaken die we gaan analyseren, indien aanwezig, zijn bijvoorbeeld Google Analytics, Google Search Console, E-mailmarketingstatistieken, A/B-test resultaten, bestaande advertising campagnes, Calltracking etc.

Naast de bovenstaande drie punten zullen we nog een uitgebreid face-to-face gesprek voeren waarin we dieper in zullen gaan op de bedrijfsdoelstellingen, bedrijfscultuur en beschikbare resources. Op basis van alle verzamelde gegevens gaan we aan de slag met de volgende fase.

PLAN

Doelstellingen

Na de uitgebreide audit hebben we een goed beeld gekregen van de bedrijfsdoelstellingen. Op basis van deze informatie gaan we doelstellingen formuleren die we de komende 6 maanden willen bereiken. Deze doelstellingen zijn dus altijd "ondergeschikt" aan de bedrijfsdoelstellingen. Door elke 6 maanden de juiste doelstellingen te formuleren worden de bedrijfsdoelstellingen behaald. Afhankelijk van de beschikbare resources (waaronder het budget) zullen wij tevens adviseren welke doelstellingen realistisch zijn.

KPI's

Bij de doelstellingen horen uiteraard ook KPI's. Stuurcijfers waarmee we kunnen meten of we op koers liggen om de doelstellingen te behalen. Aan de hand van deze cijfers weten we of we moeten bijsturen. Deze KPI's zullen we in implementeren in een dashboard zodat voor alle stakeholders inzichtelijk is hoe de spreekwoordelijke vlag erbij hangt. Dit dashboard zal tevens het uitgangspunt zijn voor de maandelijkse rapportagegesprekken indien KG Online Marketing ook verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering (Execute).

Op basis van de audit wordt er een plan ontwikkeld waarmee we de doelstellingen gaan behalen. Dit plan omvat alles wat er voor de komende 6 maanden nodig is om het vooropgestelde succes te behalen.  

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een Google Adwords strategie, SEO-strategie, Social Media strategie, A/B testing strategie etc.

Met onze ervaring weten wij welk middel uiteindelijk het meest geschikt is om de doelstellingen te behalen, afgestemd op de customer journey van jouw klant.

Het plan zal uiteindelijk gepresenteerd worden. Hierin zullen we duidelijk aangeven wat de verwachtingen mogen zijn en welke doelstellingen wij realistisch achten de komende 6 maanden.

Accreditaties & Tevreden Klanten

Heeft jouw bedrijf ook behoefte aan een bewezen online marketing plan? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op!