Vergroot jouw online impact met het KG Succes Model


Zonder een gedegen strategie en plan behaal je nooit het maximale resultaat met jouw onlinemarketinginspanningen. Met als gevolg dat bedrijfsdoelstellingen ook nooit gehaald kunnen worden.

Daarom helpen wij onze opdrachtgevers volgens het KG Succes Model: middels een 180-dagenplan zorgen we dat de onlinemarketingdoelstellingen op een gestructureerde wijze behaald worden én er voldoende flexibiliteit overblijft om snel in te kunnen springen op nieuwe veranderingen.  

Daarbij werken wij volgens het laaghangend fruit principe: bij elk plan zorgen we dat we alleen die dingen doen die ook daadwerkelijk voor de meeste omzet en winst zorgen.  

Zo behaalt jouw bedrijf de maximale ROI op het beschikbare budget!

De drie onderdelen van het model

AUDIT


In de Audit fase analyseren we jouw bedrijf op alle onderdelen die van invloed kunnen zijn op het behalen van online succes.

We kijken uitgebreid naar de bestaande website, we werken samen om de customer journey in kaart te brengen en we analyseren alle beschikbare data (huidige klantendatabase, Google Analytics, etc.)

Daarnaast vindt er een uitgebreid gesprek plaats (of meerdere wanneer dit nodig/gezellig is). Hierin gaan we dieper in op de bedrijfsdoelstellingen, bedrijfscultuur etc.

Doel is om een compleet beeld te krijgen van de huidige status, beschikbare resources en de bedrijfsdoelstellingen.

PLAN


Op basis van de audit bepalen we, samen met jou, de doelstellingen en ontwikkelen een uitgebreid plan voor de komende 6 maanden.

Dit plan omvat alles wat nodig is om de onlinemarketingdoelstellingen te behalen.

Denk bijvoorbeeld aan specifieke advertising campagnes, een social media strategie en een SEO-actieplan.

Het plan wordt opgezet rond de customer journey, in dit geval volgens het See, Think, Do, Care model van Google.

Tenslotte maken we de voortgang inzichtelijk met een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste KPI's.

EXECUTE


De uitvoering staat in dienst van de doelstellingen die behaald moeten worden. Omdat deze vooraf duidelijk zijn geformuleerd, is de succesrate maximaal. De uitvoering omvat bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

 • Adwordscampagnes optimaliseren
 • Contentontwikkeling
 • A/B testen voor meer conversies
 • Social Media campagnes
 • E-mailmarketingcampagnes uitrollen  

Uiteraard is bovenstaande slechts ter voorbeeld, en zijn er legio mogelijkheden op het gebied van online marketing die toegepast kunnen worden. Welke dit exact zijn wordt afgestemd op de resources en de doelstellingen. 

Snel online succes? Vraag vandaag nog onze Audit & Plan fase aan!

We starten altijd met de audit en plan fase. Sterker nog, wanneer iemand ons vraagt om meteen te starten met execute wijzen wij dit vriendelijk af.  

Met de ervaring die wij hebben opgebouwd weten we inmiddels dat executie weinig oplevert (sterker nog, waarschijnlijk verlieslatend zal zijn) als daar géén gedegen plan achter zit. 

Onze audit en plan fase bestaat uit de volgende onderdelen: 

AUDIT

Website

Wij analyseren de huidige website grondig op onder andere de volgende onderdelen:

 • SEO vriendelijkheid
 • Snelheid
 • Gebruiksvriendelijkheid / Conversie
 • Geschiktheid voor mobiele devices
 • Techniek
 • Content
 • Toekomstige websiteupdates/plannen

Doelgroep

Het hart van ons model draait om de customer journey. Welke reis legt jouw bezoeker af om uiteindelijk ook echt klant te worden?  

Dat proces brengen we samen met jou, middels een gele-briefjes-sessie, in kaart. De ervaring leert dat dit altijd heel erg interessante sessies zijn met ontzettend veel eye-openers.  

Deze sessie vindt plaats bij ons in Deventer óf bij jouw bedrijf op locatie.

Data

Zeker wanneer jouw bedrijf al even bestaat heb je vaak al ontzettend veel data verzameld.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de bestaande klantendatabase waar vaak nog ontzettend veel potentie in zit.

Andere zaken die we analyseren, indien aanwezig, zijn bijvoorbeeld Google Analytics, Google Search Console, E-mailmarketingstatistieken, A/B-test resultaten, bestaande advertising campagnes, Calltracking etc.

Naast de bovenstaande drie punten voeren we nog een uitgebreid face-to-face gesprek waarin we dieper ingaan op de bedrijfsdoelstellingen, bedrijfscultuur en beschikbare resources. Op basis van alle verzamelde gegevens gaan we aan de slag met de volgende fase.

PLAN

Doelstellingen

Na de uitgebreide audit hebben we een goed beeld gekregen van de bedrijfsdoelstellingen. Op basis van deze informatie gaan we doelstellingen formuleren die we de komende 6 maanden willen bereiken.  

Deze doelstellingen zijn dus altijd "ondergeschikt" aan de bedrijfsdoelstellingen. Door elke 6 maanden de juiste doelstellingen te formuleren worden de bedrijfsdoelstellingen behaald.  

Afhankelijk van de beschikbare resources (waaronder het budget) adviseren wij ook welke doelstellingen realistisch zijn.

KPI's

Bij de doelstellingen horen uiteraard ook KPI's. Stuurcijfers waarmee we kunnen meten of we op koers liggen om de doelstellingen te behalen. Aan de hand van deze cijfers weten we of we moeten bijsturen.  

Deze KPI's maken we inzichtelijk in een dashboard zodat het voor alle stakeholders eenvoudig is om de voortgang bij te houden.

Dit dashboard is ook het uitgangspunt voor de maandelijkse rapportagegesprekken indien KG Online Marketing ook verantwoordelijk is voor de uitvoering (Execute).

Op basis van de audit ontwikkelen we een plan waarmee we de doelstellingen gaan behalen. Dit plan omvat alles wat er voor de komende 6 maanden nodig is om het vooropgestelde succes te behalen.  

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een Google Adwords strategie, SEO-strategie, Social Media strategie, A/B testing strategie etc.

Met onze ervaring weten wij welk middel uiteindelijk het meest geschikt is om de doelstellingen te behalen, afgestemd op de customer journey van jouw klant.

Het plan zal uiteindelijk gepresenteerd worden. Daarbij geven we duidelijk aan wat de verwachtingen mogen zijn en welke doelstellingen wij realistisch achten de komende 6 maanden.  

We doen uiteraard ook een vrijblijvend voorstel om het plan daadwerkelijk uit te voeren inclusief bijbehorende investering. Afname hiervan is niet verplicht en je bent vrij om het voorgestelde plan zelf uit te gaan voeren.

Vraag nu de Audit & Plan fase aan

Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op!

Bewezen vakmanschap sinds 2006

Gestart in 2006, letterlijk vanaf de zolderkamer. Gaandeweg doorgegroeid naar een team van ruim 14 vakidioten die er elke dag alles aan doen om klanten online succesvol te laten zijn.  

Met in de loop der jaren ruim 350 opdrachtgevers, meer dan 1700 online cursisten, maandelijks ruim 50.000 bezoekers naar onze online marketing blog en ruim 30.000 nieuwsbrieflezers is KG Online Marketing een begrip in Nederland en België.  

Voor jou betekent dit dat je te maken hebt met professionals die zich inmiddels hebben bewezen. Geen cowboys. Maar hardwerkende specialisten die door jarenlange ervaring weten hoe jouw bedrijf maximaal online presteert.

Accreditaties & Tevreden Klanten