Naar
boven

Zoekwoorden

Zoekwoorden zijn de woorden waarmee je zoekt, ofwel de woorden die je invoert om iets te vinden met een zoekmachine. Met deze woorden vindt je pagina’s die gericht zijn op dit onderwerp, deze verschijnen in de zoekresultaten. Zoekwoorden zijn dus erg belangrijk om toe te voegen wanneer je zelf een website gaat maken. Zo kunnen bezoekers je eerder vinden. Ook voor Google zijn de zoekwoorden die je gebruikt erg belangrijk. Ze bepalen mede de positie van je website binnen de zoekresultaten. Daarom is het bepalen van zoekwoorden stap één van zoekmachine optimalisatie.

Welke zoekwoorden moet ik gebruiken?

Voordat je gaat beginnen met het creëren van content voor je website is het belangrijk om de zoekwoorden alvast te bepalen. Dit kan door middel van een zoekwoorden onderzoek. Allereerst is het belangrijk om zelf na te denken over het woord waarmee je gevonden wilt worden. Daarna is het verstandig om te bekijken hoe groot het zoekvolume is van de bepaalde zoekwoorden. Dit doe je door een hulpprogramma zoekwoorden: de Keyword Tool van Google Adwords. Je kunt het zoekwoord dat je bedacht hebt hier invullen en bekijken wat het zoekvolume is van dit zoekwoord. Ook worden er andere, misschien betere opties getoond.

Meeste zoekvolume is niet altijd het meest relevant!

Je zult misschien denken dat het zoekwoord met de meeste zoekvolume het beste is om te gebruiken. Dit is niet altijd het geval. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Wanneer je een website hebt over gezonde voeding, met een pagina over brood, zou je misschien denken dat brood hierbij het meest relevante zoekwoord is. Brood heeft dan wel een groot zoekvolume, de concurrentie hiervan is erg groot, omdat het een algemeen en veelgebruikt zoekwoord is. Soms is het beter om gebruik te maken van ‘long tail zoekwoorden‘. Deze zoekwoorden hebben niet het meeste zoekvolume, maar zijn wel meer specifiek en dus gerichter. Een voorbeeld van een zoekwoord bij bovenstaand onderwerp kan zijn: gezond brood.

Zelf leren hoe je hoger in Google scoort?

Bekijk cursus nu!