Naar
boven

visual_FB

Marketeers investeren steeds meer in social media, maar nog altijd hebben bedrijven moeite om te bepalen welke activiteiten succesvol zijn en welke niet. Bovendien weten ze niet precies wat ze nu eigenlijk op social media moeten doen. Vaak wordt het gebrek aan richting veroorzaakt door het ontbreken van heldere doelstellingen en slimme KPI’s.

Simpele KPI’s

Toen ik research deed voor mijn boek ‘Social Media Expert in een Week’ viel mij op dat veel bedrijven helemaal geen social media KPI’s hanteren. Bedrijven die dat wel doen, gebruiken relatief simpele KPI’s.

Voorbeelden voor Twitter:

 • Aantal volgers
 • Aantal tweets

Voorbeelden voor Facebook:

 • Aantal fans
 • Aantal posts op de fanpage

Deze KPI’s stellen maar weinig voor. Zeker het aantal fans en volgers kan heel gemakkelijk vergroot worden, zonder dat er sprake is van enige waardecreatie. Je kunt wel 1000 mensen in je winkel hebben (fans/volgers), maar als niemand iets koopt, heb je daar weinig aan. Het is beter om 10 mensen binnen te halen die authentiek in je geïnteresseerd zijn, waarvan er 3 iets kopen. Kortom: je hebt KPI’s nodig die je meer vertellen en die daardoor betere richting geven aan de activiteiten.

KPI’s die kwaliteit bevorderen

Laten we een stap verder gaan en KPI’s definiëren die iets meer zeggen over de waarde van een social media-account:

Voorbeelden voor Twitter:

 • Aantal mentions
 • Aantal retweets
 • Aantal kliks op links in tweets

Voorbeelden voor Facebook:

 • Aantal shares per dag
 • Aantal reacties op updates
 • Aantal kliks op links in updates

Deze KPI’s geven al meer inzicht in de kwaliteit van de geplaatste content op de accounts. Door dit type KPI’s in te zetten, komt de focus van social media marketing niet zozeer op aantallen volgers en fans te liggen, maar op de kwaliteit van het account. En dat is, in mijn ogen, veel belangrijker dan aantallen volgers. Uiteindelijk wil je liever mensen trekken die authentiek in jouw merk geïnteresseerd zijn, dan mensen die op freebies afkomen en nooit meer terugkeren of jouw updates op Facebook blokkeren.

KPI’s die doelgroepgericht denken bevorderen

Het is mogelijk om opnieuw een stap verder te gaan en de doelgroep van jouw bedrijf te gaan betrekken bij de KPI’s. Voorbeelden:

 • Aantal volgers met het woord ‘design’ in zijn bio
 • Aantal retweets van mensen met 1000+ volgers
 • Aantal mentions van mensen met een Klout score boven de 40
 • Aantal fans tussen de 25 en 30 jaar
 • Aantal fans dat ook klant wordt

Door dit type KPI’s te definiëren, wordt social media marketing steviger in de richting van de doelgroep gestuurd. Dat heeft meestal een forse (en verbeterende) impact op de wijze waarop marketing wordt toegepast.

Slimme combinaties maken van KPI’s

Door twee of meer KPI’s samen te voegen, kunnen interessante getallen ontstaan. Om het succes van sociale accounts te vergelijken wordt bijvoorbeeld soms de ‘IPM’ gebruikt, ontwikkeld door het bedrijf Conversocial. IPM staat voor aantal interacties per duizend fans. Met dat getal wordt een indicatie verkregen van de mate waarin echte interactie plaatsvindt rondom een pagina. De formule deelt alle interacties (reacties, likes en posts) door het aantal duizenden fans. Op die wijze kunnen verschillende pagina’s met elkaar worden vergeleken.
In het boek ‘Social Media Expert in een Week’ staan vele tientallen voorbeelden van KPI’s die daadwerkelijk door bedrijven worden gebruikt. Het boek ‘The Internet Scorecard 2.0”² van Geert-Jan Smits is eveneens een bruikbare hulp bij het bepalen, meten en verbeteren van online activiteiten.