Naar
boven

Ook in de toekomst zal het aanbod van (online) marketingmiddelen weer groeien en zullen de mogelijkheden van bestaande middelen zich verder uitbreiden. En wat moet je als ondernemer dan? Je moet en wilt marketing bedrijven. Zeker in een tijd waar om iedere klant hard gevochten wordt.

Dit jaar staan bijvoorbeeld contentmarketing, Google+, video-marketing (visualiseren), social media advertising, etc. als trends te boek. Alles in het teken van het bouwen aan een online reputatie.

Hoe bepaal je nu welke marketingmiddelen je op welk moment in gaat zetten en welke je aan je voorbij laat gaan? Het criterium ”iedereen doet het” is in ieder geval niet het juiste.

‘Basis’ marketingstrategie

De inzet van bovengenoemde en andere marketingmiddelen kan zeer nuttig en effectief zijn mits het gefundeerd en gestructureerd gebeurt. Voordat je allerlei nieuwe marketingtools gaat inzetten, zul je echter eerst een ‘basis’marketingstrategie moeten neerzetten.

Deze strategie zorgt ervoor dat je op basisniveau je marketing op orde hebt. Dat houdt o.a. in dat je de inhoud van je uit te dragen boodschap kent, je website op orde is, deze past bij je doelgroep en conversiegericht is, dat je klantenbestand up-to-date is door bijvoorbeeld het gebruik van een goed CRM-systeem, etc.

Deze ‘basis’marketing is nodig om gefundeerd en gestructureerd allerlei nieuwe marketingmiddelen te gaan inzetten. Zonder een dergelijk fundament en structuur is de inzet van online marketing ineffectief, inefficiĆ«nt en zal zelfs eerder tot negatieve dan tot positieve resultaten leiden.

Marketingvisie

Om een goede ‘basis’marketingstrategie neer te zetten, heb je eerst een concrete marketingvisie nodig. Iets wat helaas bij veel organisaties ontbreekt.

Het bepalen van je marketingvisie begint met het uitvoeren van een gedegen concurrentieanalyse. Met de uitkomsten van zo’n analyse bepaal je onder meer je doelgroepen, je onderscheid ten opzichte van de concurrentie en welke oplossing voor een probleem, vraag of ambitie je eigenlijk aan klanten biedt?

Vervolgens beantwoord je ook nog deze vragen:

  • Hoe(!) willen mijn doelgroep(en) benaderd worden?
  • Met welke boodschap benader ik deze doelgroepen?
  • Als er geen direct onderscheid is met de concurrentie, hoe presenteer ik mij dan op zijn minst onderscheidend?

Op basis van de uitkomsten van de concurrentieanalyse en de antwoorden op je vragen ontwikkel je vervolgens je marketingvisie. Verlies hierbij niet uit het oog dat deze visie beredeneerd moet zijn vanuit de klant en niet vanuit jezelf.

In te zetten marketingmiddelen

Met de op deze marketingvisie gestoelde strategie bepaal je nu welke nieuwe marketingmiddelen (lees: internet marketing) je gaat inzetten voor jouw marketing. Als je goed kijkt naar de antwoorden die je in je marketingvisie geformuleerd hebt dan is een selectie betrekkelijk eenvoudig te maken. Wees ook daadwerkelijk selectief, waai niet met alle winden mee en kies wat bij jouw, je organisatie en vooral je doelgroep(en) past.

Als je bovengenoemde stappen volgt, zullen je keuzes bewuster, meer doordacht en daarmee keuzes met meer rendement zijn. Begin bij de basis: een goede marketingvisie, want zonder basis heb je geen fundament om op te bouwen.