Naar
boven

Communiceren is volgens Van Dale: ‘in verbinding staan’. Een communicatiemiddel is een hulpmiddel om in verbinding te staan. Het helpt….

  • Zenden en ontvangen.
  • Spreken en luisteren.
  • Vragen en antwoorden.

Kortom, om te communiceren moet je minstens met 2 zijn.
Als je met iemand praat, is dat vanzelfsprekend. En toch, je ziet ze niet, maar echte mensen gebruiken je website. Dat wordt vaak vergeten, omdat je bij digitale communicatie, door een scherm van elkaar bent gescheiden. Dat maakt het lastig zo blijkt in de praktijk. De meeste websites die je bezoekt zijn enkel zender. Ze zenden wat zij belangrijk vinden en wat jij (volgens hen) belangrijk moet vinden.

Een website die luistert

Dat terwijl bezoekers vooral op zoek naar een website die luistert.

Het merendeel van je bezoekers komt via Google naar je website  en startte zo dus de communicatie met jou via een zoekopdracht. Helpt jouw website die mensen vinden wat ze zoeken?
Als jouw website luistert, win je het vertrouwen. Vertrouwen is wat bezoekers nodig hebben. Doordat ze door een scherm van je zijn gescheiden, is dat vertrouwen er niet automatisch.

Waarom vertrouwen zo belangrijk is?
Omdat mensen van mensen kopen, niet van websites.

Denk na over wat jij wilt dat je website echt voor je doet

Daarom is mijn internetmarketing tip voor 2014: denk na.

Denk na over wat jij wilt dat je website echt voor je doet.
Omdat de belangrijkste vraag en uitdaging voor jouw digitale communicatie wordt bepaald door welke doelen jij wilt realiseren? En hoe die aansluiten bij waar je doelpubliek naar op zoek is?

Omdat alleen zo communicatie ontstaat, en je je website als een effectief communicatiemiddel kunt inzetten.